Styrelsen i Närtuna Hembygdsförening 2021

Ordföranden har ordet

Mötesprotokoll


UPPDRAG NAMN MOBIL
Ordförande Anders Åberg 070-2493121
Vice ordförande Tor Löfgren 070-3106167
Kassör Maria Lagerquist
Sekreterare Katrin Strandemar
Ledamot Carola Eriksson
Ledamot Gunnar Wetterström
Ledamot Lars Karlsson
Suppleant Lotta Jansson
Suppleant Erik Åberg


Byombud 2021 samt personer med uppdrag i föreningen

Byombud Anders Åberg
Tor Löfgren
Lars Karlsson
Gunnar Wetterström
Pressombud Styrelsen
Långhundraleden Lotta Jansson
Robert Forsberg
Revisorer Ingemar Norström
Eva-Lotte Welam
Suppleant Torgny Åberg
Valberedning Per Eriksson
Jan Öhman
Suppleant Torgny Åberg